História menštruácie 1. časť

Zaujímalo Vás niekedy, ako to fungovala v dávnej minulosti počas menštruácie, keď ešte neexistovali moderné hygienické pomôcky? Pripravili sme pre Vás zaujímavosti z rôznych historických období o tom, ako ženy riešili svoje dni. V tomto článku si povieme pár zaujímavostí z praveku a staroveku, v druhom pokračovaní článku si povieme niečo viac o stredoveku a 19. storočí.

Pravek

Menštruácia je neoddeliteľne spojená s cyklusom mesiaca – obdobie od novu až po spln a zas naspät bol od začiatku metaforou pre kolobeh života, od narodenia cez smrť až po znovuzrodenie. Podľa vyznávačov metaformickej teórie bol mesiac od počiatku ľudstva porovnávaný s menštruáciou. Metaformická teória je teória, ktorá tvrdí, že ľudská kultúra sa zakladá na metaformických rituáloch, teda rituáloch spojených s menštruáciou. Etnomatematika tvrdí, že počítanie vzniklo za účelom prežitia. Metaformická etnomatematika považuje ženskú meštruáciu za dôležitú pri rode počítania a matematiky ako nástroja na prežitie. Mohí veria, že ženy boli vynálezkyne časomerania, zapisujúc si fázy mesiaca a fázy menštruačného cyklu na rôzne zuby či kamene.

Napadlo Vám niekedy ža menštruácia mohla stáť za vynalezením počítania? Ženy museli byť už počiatku vekov veľmi vynaliezavé a inovatívne, aby prežili a ubezpečili sa o svojom momentálnom stave.

Starovek

V starovekom Egypte bola ženám pripisovaná veľká duchovná sila a menštruačná krv sa často miešala s červeným vínom v rámci rituálov. Obdobie menštruácie bolo aj časom očisty pre ženy a stále aj je. Hlavnými menštruačnými pomôckami boli rôzne handrikčy alebo “tampóny” vyrobené z papyru. Máme doložené, že japonské ženy používali papier ako menštruačnú pomôcku, americké indiánky “vložky” vyrobené z machu a bizónej kože a ženy v prímorských kultúrach využívali morské špongie.  Postoje k menštruácii v starovekom Grécku a Ríme sa názor od názoru líšili. Mnohí im pripisovali mystické schopnosti, či už prospešné, alebo strašidelné. Napriek veľkému pokroku v pomenovaní a opisaní ženského reprodukčného ústrojenstva, medzi filozofmi existovalo mnoho negatívnych postojov k menštruujúcim ženám.

Veríme, že po prečítaní tohto článku ste veľmi vďačné za vymoženosti 21. storočia a za to, že Vás nikto neodsudzuje za tu najprirodzenejšiu vec bez ktorej by nebol život, a to menštruáciu.

Podobné články